Biológiai jellemzők

 

A nagymarosi szelídgesztenyésekhez kötődő biológiai jellemzők


12A szelídgesztenyések szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében
A szelídgesztenye ligetek szerepe az élővilág sokféleségének fenntartásában több szempontból is érdekes. Egyrészt különbözik azoktól az erdőktől, ahol erdőgazdálkodás folyik, mert ott tekintélyes méretű idős fák megléte - az ipari felhasználás miatt – kevésbé jellemző. Illetve különbözik a hagyományos értelemben vett gyümölcsösöktől is, hiszen a hatalmas idős fák – kitettségtől függően – zártabb erdő, vagy nyíltabb ligeterdő jelleget öltenek. A gesztenyések diverzitását fokozza a kitettségből eredő eltéréseken túl, a gazdálkodás mértéke. Különbségek tapasztalhatók - élőhely szempontjából - a hagyományos gazdálkodással művelt (rendszeresen kaszált), a csak a gyümölcs összegyűjtésére korlátozódott és a teljesen felhagyott, közvetlen egymás mellett lévő „parcellák” között is.
 Változatos életteret biztosítanak a gesztenyéseken belül maguk a szelídgesztenyefák is: különböző élőhely igényű – kéregrepedésekben élő, 13odúlakó, fészeklakó, különböző szintezettséget kedvelő – élővilágnak biztosítanak élőhelyet.
Élővilág a nagymarosi gesztenye állományokban
Mindamellett, hogy a nagymarosi gesztenyések elkülönülő foltokra tagolódnak, botanikai és zoológiai diverzitásuk magas, számos ritka, védett fajnak adnak otthont.
A nagymarosi szelídgesztenyések élővilágával kapcsolatos kutatásokra azért is szükség van, mert a kéregrák gombabetegségnek rengeteg idős tekintélyes méretű fa, sőt egész gesztenyés foltok esnek áldozatul, ami az élővilág összetételének változását is előidézi.
A – remélhető – rekonstrukció során a kivágott fák helyén a sarjhajtások, vagy telepített csemeték csak évtizedek múltán érhetik el az eredetihez hasonló állapotot.
Az élővilág felmérését a kéregrák elleni kezeléssorozat előtt elvégezve pontosabb, reálisabb képet kaphatunk az itt élő állat és növényvilágról. A kutatás során összehasonlítható a kéregrák által jobban és kevésbé sújtott területek flórája, faunája.