A gombák szerepe

 

14A gombák szerepe a nagymarosi szelídgesztenyésekben


A szelídgesztenyések sajátos mikroklímája a gombák számára is kedvező. A szelídgesztenyések változatos gombafajainak ehető részét megtalálhatjuk a talajon, a talajban (szarvasgomba fajok) és a fákon is. A csalogatóan ízletes, változatos gombákat is kínáló gesztenyéseknek ezért a gombagyűjtők is gyakori látogatói. A gyűjtés alkalmával érzékelhető, hogy a gombavilág látványosan eltér a közvetlen szomszédos tölgy-, illetve bükk elegyes erdőkétől. A gesztenyefáknak fontos segítő gombái is vannak. A növények és gombák közt létrejött szimbiotikus mikorrhiza kapcsolat fontos a fák egészsége, fejlődése szempontjából. Bizonyos gombák előre jelzik a gesztenyések állapotát is, minél több a mikorrhiza gomba annál egészségesebb az erdő (Reichholf, 1999). Bizony, míg néhány évvel ezelőtt „kaszálni lehetett a vargányát”, addig mára alig akadunk gombára a gesztenyésekben. A nagymarosi gesztenyések védelmének fontosságát a gombafajokban való gazdagságuk is alátámasztja. Eddig – 17 családba és 30 nemzetségbe tartozó – 132 mikorrhiza-képző fajt sikerült fellelni a nagymarosi szelídgesztenyésekben. A megtalált gombafajok közül 116, tehát a talált fajok közel 90%-a vöröslistás.  „Eltűnéssel vagy kihalással fenyegetett”, több „erősen veszélyeztetett” és védett gombafajok számára is biztosítanak életlehetőséget a gesztenyések.  (Rimóczi és mtsai 1999*; Csizmár és mtsai 2013**). Ezek az adatok is jól jellemzik, hogy a nagymarosi szelídgesztenyések nemcsak a kiváló gesztenye gyümölcs miatt értékesek, hanem például ritka, veszélyeztetett gombák élőhelyeként is szolgálnak. Itt meg kell említeni, hogy a fákra nézve veszélyes gombafajok is léteznek, ilyen például a kéregrák betegséget okozó Cryphonectria parasitica gomba. (Lásd még: kéregrákról szóló tábla).
*Rimóczi I., Siller I., Vasas G., Albert L., Vetter J. és Bratek Z. (1999): Magyarország nagygombáinak javasolt vörös listája. – Mikol. Közlem., Clusiana 38(1–3): 107–132.
**Csizmár M., Albert L., Nagy I., Zeller Z. és Bratek Z. (2013): Ectomycorrhizal Macrofungi in the Chestnut Forests of Nagymaros. Book of abstracts. II. European Congress on Chestnut 09-12. october, 2013. Debrecen