Állapotleírás

A szelídgesztenyések jelenlegi – és közelmúltbeli – elhelyezkedése Nagymaros területén és közvetlen környezetében

 

 

ELŐFORDULÁS KITETTSÉG
1. Lejtő utca keleti, északkeleti
2. Szamaras keleti, délkeleti
3. Mihály utca Északkeleti
4. Sváb-hegy keleti, délkeleti
5. Templom-völgy északi, északkeleti
6.a Kálvária domb északi, északkeleti, délkeleti
6.b Fehér-hegy északi, északkeleti
7.a,b Első-völgy Északkeleti
8. Pállya Celesztin u. Északkeleti
9. Kittenberger K. u. Északkeleti
10., 11., 12. északkeleti, keleti
13. Szálloda-sor északkeleti, keleti
14. Lator-völgy Északkeleti
15. Köböl-völgy északkeleti, keleti
16. Nagy hencz Északkeleti
17. Kutatóterület Északkeleti
18. Kóspallagi út Északkeleti

 

 

 

A nagymarosi szelídgesztenyés területek részletes jellemzése

 

1. Lejtő utca mente

Keleti fekvésben, felhagyott, erősen cserjésedő, zárt erdő jellegű, egyéb fákkal (tölgyfajok, közönséges juhar, gyertyán stb.) benőtt, nehezen járható, nem elkerített terület. E terület egy része erősen beépített, ahol a meghagyott szelídgesztenyefák gondozott, elkerített részeken találhatók, a fertőzöttség aránya 86% (ebből élő 13,8% : elhalt 86,2%). A terület felső részén az idős fák esetében a fertőzött, holt fák aránya eléri a 95%-ot. A sarjhajtások azonban nagyrészt egészségesek. A terület állapotának javítása érdekében teljes mechanikai tisztítás, kuratív kezelések szükségesek. A természeti károk (viharok) miatt keletkezett mechanikai sérülések rendbetétele, az idős, menthetetlen fák eltávolítása szükségszerű, a kéregrákbetegség terjedésének megakadályozása érdekében.

 

2. Szamaras

Délkeleti, keleti fekvésben impozáns, tekintélyes méretű idős fák fordulnak itt elő; figyelemre méltó esztétikai értéket képviselő terület. A területen több beteg fa található, a fertőzöttség 26%-os (ebből élő 73,7% : elhalt 26,3%). Több fát a nagyfeszültségű elektromos vezeték miatt csonkoltak. A területen hipovirulens gyanús nekrózis megfigyelhető. E folton belül található kerítéssel félig körbevett, elhanyagolt magánterületen 27 db igen szép látványt nyújtó, viszonylag jó egészségi állapotú, idős fa található. E fák kivágása megakadályozandó. A terület megfelelő kezeléssel (rendszeres kaszálás), mechanikai tisztítással, kuratív kezeléssel, jelentős esztétikai értéket képviselhet.

 

3. Mihály utca mente

Északkeleti fekvésben idős fák, részben hagyományos gazdálkodással művelt, karbantartott, zárt telkeken. A zárt kerteken kívüli értékes, zárt erdőjelleget öltő gesztenyeállomány területét illegális szemétlerakat csúfítja. A területen a fertőzés aránya 20% (ebből élő 79,9% : elhalt 20,1%), a beteg fák magánkertekben találhatók. A szemétlerakat megszüntetésével, mechanikai tisztítással, kuratív kezeléssel jelentősen javulhat a terület állapota. A helyi lakosság körében tartandó, – környezetünk védelmének fontosságát, értékeink védelmét hangsúlyozó – szemléletformáló előadások szükségességét a nem csak itt megtalálható illegális szemétlerakó is indokolja.

 

4. Sváb-hegy

Keleti, délkeleti kitettségben, nagyrészt zárt kertekben, jól karbantartott, rendszeresen kaszált telkeken nyíltabb, ligetes hegyi rét jellegű helyen viszonylag jó állapotban lévő fiatal fák találhatók. A fiatal állományú terület fertőzöttsége 25%-os, (ebből élő 75,1% : elhalt 24,9%) ami a nagymarosi szelídgesztenyés területek többi foltjához képest alacsonynak tekinthető. E területen belül, keleti kitettségben idős, lenyűgöző méretű fák öltenek zárt erdő jelleget, hagyományos gazdálkodással művelt, magas tájesztétikai, természetvédelmi értékkel rendelkező területen, ahol a fertőzöttség aránya 54%, (ebből élő 46,1% : elhalt 53,9%). A hagyományos gazdálkodás fenntartása mellett a beteg és elszáradt ágrészek eltávolítása, mechanikai tisztítás, kuratív kezelések is szükségesek a szelídgesztenyés terület fennmaradása érdekében.

 

5. Templom-völgy

Északkeleti, északi fekvésű, zárt erdő jelleget öltő, túlnyomórészt idős, odvas, tekintélyes méretű fák borította nagy tájesztétikai, természetvédelmi, kultúrtörténeti értékkel bíró terület. A területen található szelídgesztenyésben váltakoznak a hagyományos gazdálkodással művelt és nem művelt, cserjésedő területek. A hegyoldal alacsonyabb, Duna felőli része nagyrészt holt fák alkotta, erősen cserjésedő, néhány helyen átjárhatatlan terület. A terület e részén a fák jelentős része, közel 100%-a elpusztult. A magasabb térszínen nagyobb részt egészséges, de évről évre romló állapotú a terület, ezen a részen a fertőzöttség 42%-os, (ebből élő 57,9% : elhalt 42,1%). Jelentős kultúrtörténeti érték a területen megtalálható egykori birtokhatárjelző kő. A telkek határát jelző, több faj alkotta élő kerítések kultúrtörténeti jelentőségük mellett fontos szerepet töltenek be a terület biológiai sokszínűségének növelésében is. Fontos a hagyományos gazdálkodás fenntartása, a már felhagyott, nem kaszált területeken a gazdálkodás elősegítése, ösztönzése, a már teljesen elpusztult állományú területek helyreállítási lehetőségeinek felmérése, helyreállítása teljes mechanikai tisztítással, kuratív kezelésekkel. A terület adottságai alapján fel kell mérni a lehetőségeket; például a terület esztétikai és ökológiai értékének megőrzése mellett érdemes lenne a meglévő sétálóutat tanösvénnyé, kiránduló úttá alakítani.

 

6. a,b Kálvária-domb – Fehér-hegy – Foglár

Változatos domborzatú, a „legösszetettebb” gesztenyés folt Nagymaroson. Északi, északkeleti, keleti, délkeleti kitettségű részekre tagolódik. Idős, jelentős tájképi értékkel rendelkező, nagy fák alkotják. Egyaránt megtalálhatók benne a művelt zárt erdő jellegű, valamint a művelt nyílt hegyi rét jellegű gesztenyés területek. Felhagyott, nagyrészt holt fák alkotta, erősen cserjésedő, benőtt, szinte átjárhatatlan részek is vannak, viszonylag nagy kiterjedésben. A terület bizonyos részein igen erős antropogén hatás érvényesül. A területen illegális szemétlerakó is található. Ugyanakkor e terület jelentős tájesztétikai, természetvédelmi értékkel rendelkezik. Alapos, komplex tájvizsgálaton alapuló tájrendezéssel akár országos jelentőségű idegenforgalmi területté is válhat e szelídgesztenyés folt. A területre a rálátás és innen a kilátás egyaránt lenyűgöző. Megfontolandó ezért e szelídgesztenyés foltban a bemutatást, kikapcsolódást elősegítő ökológiai, esztétikai, műszaki elveket figyelembe vevő helyráállítás, kilátópont kialakítása, tanösvény, kirándulóút a meglévő, tájesztétikailag megfelelő úton. Az Ipoly Erdő Zrt. részéről – pályázat útján nyert pénzből – e szelídgesztenyés folt egy részén már elkezdődik a rekonstrukció, amely sok helyen az idős, tekintélyes méretű fák szükségszerű kivágásával, így a tájkép jelentős megváltozásával jár. Ezért fontos a fentebb említett szempontok figyelembevételével a tájesztétikai, ökológiai szempontból elérhető legjobb megoldás megvalósítása. E szelídgesztenyés folton belül a kezeléseket az eltérő típusú és állapotú területeknek megfelelően különbözőképpen kell végezni. A mechanikai tisztításokat, kuratív kezeléseket az egyes részterületek állapotától függően kell végezni. Itt is fontos a hagyományos gazdálkodás fenntartása, újraélesztése. Különösen a magasabban fekvő Nagy-kő felőli részen erőteljes a tájromboló hatás, (a Duna túloldaláról, Visegrádról is szembetűnő) bevágott utak, beépített területek, tájidegen fajok telepítése formájában. Ezen a keleti kitettségű részen az elhalt fák, illetve ágrészek aránya 40% (ebből élő 59,8% : elhalt 40,2%).

E terület mellett – észak felé, ugyanebben a magasságban – keleti fekvésben, szintén nagy tájképi értékkel rendelkező részen számos védett növény megtalálható (pl.: bíboros kosbor, fehér madársisak, madárfészek kosbor, széleslevelű nőszőfű, stb.). Itt az elhalt fák, illetve ágrészek aránya 69% (ebből élő 31,4% : elhalt 68,6%). Tovább észak felé, ebben a tengerszint feletti magasságban teljesen elhalt gesztenyés folt található, a holt fák aránya 100%. A terület alacsonyabban fekvő, északi fekvésű, a Kálvária-domb felőli részen a fák több mint fele 79%-a fertőzött, (ebből élő 21,4% : elszáradt 78,6%). E rész feletti, északkeleti fekvésű területen a fertőzöttség aránya 58% (élő 41,6% : elszáradt 58,4%). Észak felé alacsonyabb térszínen, északi kitettségben a fák 74%-a fertőzött (élő 26,3% : elhalt 73,7%). E terület felett északkeleti kitettségű területen a fertőzöttség aránya 55% (élő 44,8% : elhalt 55,2%). A területen több hipovirulencia-gyanús nekrózis figyelhető meg, ami bíztató jel a szelídgesztenyések fennmaradása szempontjából.

 

7. a,b Első-völgy

Északkeleti fekvésű, túlnyomórészt idős, odvas, tekintélyes méretű, tájesztétikai szempontból is értékes fákból álló területnek egy része maradt meg. A hegyoldal alacsonyabb, Duna felőli része nagyrészt tarra vágott, csak néhány fa maradt az utca mentén hírmondóul. Feljebb még megmaradt idős, jelentős tájesztétikai értékkel rendelkező fás területek találhatók. Ezek egy része jelenleg beépítés alatt áll, amely folyamat során sok fa áldozatul esik jelenleg is. Legutóbb 25 impozáns, idős fát vágtak ki a terület beépítése céljából. (Az arra való hivatkozás, hogy a fák már úgyis betegek azért nem elfogatható, mert Nagymaros területén a betegség minden gesztenyés foltban jelen van, így hasonló indokkal „el lehetne tüntetni teljesen” a nagymarosi gesztenyéseket). A terület 89%-a (élő 11,1% : elhalt 88,9%) fertőzött a kéregrákbetegséggel. A nagymarosi gesztenyések itteni foltján is több hipovirulencia-gyanús nekrózis figyelhető meg. A mechanikai tisztítás és a kuratív kezelések mellett itt is kiemelendő a gazdákkal, tulajdonosokkal való kapcsolattartás fontossága, az információcsere, a gazdálkodás feltételeinek megteremtése, annak szakmai, erkölcsi és lehetőség szerint anyagi (pl. ingyenes oltóanyaggal való) támogatása.

 

8. Pállya Celesztin utca mente

Északkeleti fekvésben tarra vágott, beépített terület, gyakorlatilag a gesztenyés az utca mentén mára eltűnt, csak néhány fa maradt, zárt kerteken belül. A terület erőteljes beépítése miatt az eredetihez közeli állapot sem állítható helyre. Az utca végén nagyrészt fertőzött, nagyszámú tuskósarj található. E területen az érdeklődő tulajdonosoknak egyéni tanácsadással, szelídgesztenye-csemeték ültetésével, a megmaradt fák kezelésében szakmai tanácsadással lehet segíteni. A felső részen a sarjak ritkítása mellett mechanikai tisztítás, kuratív kezelés szükséges.

 

 

9. Csuka-völgy (a Kittenberger Kálmán utca mente)

Északkeleti fekvésű szelídgesztenyés terület. Alacsonyabb, Duna felőli részén nagyrészt tarra vágott, sarjhajtásokkal, feljebb tarra vágott, erősen sarjadzó terület. Néhány helyen ezen a területen is spontán gyógyulások figyelhetők meg, ezen a részen az állomány 69%-ban fertőzött. Az alacsonyabban fekvő, tarra vágott területeken megfontolandó a csemeték ültetése, de ehhez a telektulajdonosok beleegyezése szükséges. Ahol viszont megmaradtak a tönkök, a meglévő sarjak meghagyása, kezelése szükséges mechanikai tisztítással, kuratív kezelésekkel. Feljebb a sarjak regenerációját kell elősegíteni.

 

10. A Csuka-völgy feletti rész

Az itteni északkeleti kitettségű szelídgesztenyés foltban a még megmaradt idős fák nagy része beteg, pusztul. E folt egy része jelenleg beépítés alatt áll, melynek folyamán a még megmaradt fák közül sok áldozatul esik. A terület 95%-ban fertőzött. A mechanikai tisztítás és a kuratív kezelés mellett a helyiekkel a kapcsolattartás, azok tájékoztatása, a szelídgesztenyés területek fenntartására való ösztönzés fontos feladat.

 

11. Villasor mente

Északkeleti fekvésben tarra vágott, beépített terület, mára csak néhány fa maradt, zárt kerteken belül. A terület erőteljes beépítése miatt az eredetihez közeli állapot sem állítható helyre. E területen az érdeklődő tulajdonosoknak egyéni tanácsadással, szelídgesztenye-csemeték ültetésével, a megmaradt fák – mechanikai tisztítással, kuratív kezeléssel való – ápolását szakmai tanácsadással lehet segíteni.

 

12. Őz utca felett

Északkeleti és keleti fekvésben kis területen megmaradt idős, haldokló fák, nagyobb területen tarra vágott, – néhány éve még nagyobb tájesztétikai, természetvédelmi jelentőségű – jelenleg igen erőteljes sarjnövekedésű terület. E területen a kéregrákbetegségből természetes úton gyógyuló, hipovirulens-gyanús, spontán gyógyulás figyelhető meg, amely a betegség elleni küzdelem sikeressége szempontjából nagy jelentőségű lehet. E területen már volt kuratív kezelés. Fontos a további kuratív kezelések mellett mechanikai tisztítás végzése, a sarjak regenerációja.

 

 

13. Szálloda-sor mente és vége

Északkeleti, keleti fekvésű, felhagyott, erősen benőtt terület, csak néhány erőteljesen sarjadzó tönk maradt. Ez a nagymarosi gesztenyésfoltok közül az egyetlen, ahol szembetűnően, intenzíven terjed az akác. A szálloda feletti magasabb térszínen 100%-ban elpusztult, holt fákból álló folt található.

 

14. Lator-völgy

A völgyben felfelé haladva magasabb térszínen, 100%-ban elpusztult, holt fákból álló gesztenyés folt található. A kiszáradt fák tarvágása után a fejlődő sarjakból a gesztenyés regenerációja biztosítható.

 

15. Köböl-völgy

Északkeleti és keleti fekvésű lankás terület, alsó része tarra vágott, néhány erősen sarjadzó megmaradt tuskó és különleges látványt nyújtó holt fa található rajta. Feljebb északkeleti kitettségű, idős, tekintélyes méretű fákból álló terület, tájesztétikai, természetvédelmi szempontból fontos, megőrzendő érték. Itt a fertőzöttség aránya 86% (élő 14,3% : elszáradt 85,7%). A Köböl-völgyben felfelé haladva, magasabb térszínen, elkülönülő – művelt – folt van, ahol a fertőzöttség aránya 52% (élő 47,9% : elszáradt 52,1%). A területet illegális szemétlerakó csúfítja. Ezen a területen is hipovirulens törzsek megjelenésére utaló nekrózisok voltak megfigyelhetők. Elsődleges kezelési feladat az illegális szemétlerakó felszámolása. A mechanikai tisztítás mellett kuratív kezelések és a hagyományos gazdálkodás újraélesztése szükséges e szelídgesztenyés folt hosszú távú fennmaradása érdekében. A Köböl-völgytől észak felé haladva a következő völgyben szintén magasabb térszínen holt fákból álló gesztenyés, a fertőzöttség 98%.

 

16. Nagy Hencz dűlő

Északkeleti fekvésű, zárt erdő jellegű, kezelt szelídgesztenyés, nagy méretű, idős fákkal. Tájesztétikai szempontból is jelentős terület. A fák 36%-a (ebből élő: 63,6%, elhalt: 36,4%) fertőzött.

 

17. Kóspallagi út mentén, fele részben a Dísznövény Kutató Intézet kezelésében lévő területe

Északkeleti fekvésű, egykor jelentős génbankot őrző terület, anyatelep, ahol az ország összes – államilag elismert – szelídgesztenye-fajtája megtalálható volt. Jelenleg teljesen elhanyagolt állapotú, cserjésedő, néhol szinte átjárhatatlan terület. A terület fáinak 72%-a elszáradt (élő 27,7% : elhalt 72,3%), a megfelelő kezeléssel, teljes mechanikai tisztítással, mechanikai mentesítéssel, kuratív kezelésekkel, helyreállítással, a jogviszonyok tisztázásával eredeti szerepét újra betölthetné, és az oktatás, bemutatás színtere is lehetne. Az összterület felét már eladták magánszemély számára, aki valószínűleg nem gesztenyésként akarja területét hasznosítani. A terület másik részére egyenlőre nem tudni milyen sors vár.

 

18. Kóspallagi út mente

Az egész út mentén több helyen gesztenyefák, kisebb facsoportok találhatók. A két nagyobb, - magánterületen található – facsoportból az egyiken 100%-ban, a másikon (37db fa) 93%-ban (élő 7,5% elhalt 92,5%) kipusztultak a fák.

 

 

A nagymarosi gesztenyések mikológiai állapotfelmérésének részletes adatai és javasolt védekezési eljárások:

Sorszám Fertőzöttségi % Cryphonectria parasitica VCG (száma/típusa) Megjegyzés
 
(javasolt kezelések)
1. 86 1 (EU12) Lejtő utca felső részén idős fák esetében 95%-os mortalitás. Sarjak viszont zömmel egészségesek. A félkész kerítéssel rendelkező magánháznál 25 db jó állapotú, idős fa. Javasolt kezelés: idős elhalt fák eltávolítása, viharkárok okozta mechanikai sérülések kezelése, kuratív kezelés hipovirulens gombatörzsekkel.
       
2. 26 1 (EU12) A Szamaras parkolónál több beteg fa. Sok fa csonkolva a nagyfeszültségű villanyvezeték miatt. Edőalja u. 6. szám előtt hipovirulens gyanús nekrózis. Javasolt kezelés: mechanikai tisztítás és kuratív kezelés hipovirulens gombattörzsekkel.
       
3. 20 1 (EU12) A Mihály hegyi úti területen a beteg fák zöme magánkertekben található. Javasolt kezelések: mechanikai tisztítás és kuratív kezelések hipovirulens gombatörzsekkel.
       
4. 25 1 (EU12) Közel 200 db gesztenye fa, viszonylag jó állapotban. Javasolt kezelések: beteg és száradt ágrészek eltávolítása, kuratív kezelések hipovirulens gombatörzsekkel.
       
5. 54 1 (EU12) Diófa utca felső rész viszonylag jó egészségi állapotban (25% fertőzöttség). Ady E. utca alsóbb területein 90%-os mortalitás. Javasolt kezelések: mechanikai tisztítás és kuratív kezelés hipovirulens gombatörzsekkel.
       
6. 47 1 (EU12) Fehér hegy alsó részén fertőzöttebb állomány (69 %) felső részén (25 %), több hipovirulencia gyanús nekrózis. Javasolt kezelések: mechanikai tisztítás, kuratív kezelések hipovirulens gombatörzsekkel.
       
7. 89 1 (EU12) Sok szép, viszonylag jó állapotú idős fa, több hipovirulencia gyanús nekrózis. Javasolt kezelések: mechanikai tisztítás, kuratív kezelések hipovirulens gombatörzsekkel.
       
8. 73 1 (EU12) Pállya Celesztin út vége nagyon sok tuskósarj, nagy részük fertőzött. Javasolt kezelések: ritkítások, mechanikai tisztítás, kuratív kezelések hipovirulens gombatörzsekkel.
       
9. 69 1 (EU12) Sok tarvágott fa sarjakkal. Fehér László portáján néhány spontán gyógyulás. Javasolt kezelések: mechanikai tisztítás, kuratív kezelés hipovirulens gombatörzsekkel.
10, 11. 75 1 (EU12) Nagyon kis számú maradvány fa. Javasolt kezelés: mechanikai tisztítás, kuratív kezelés hipovirulens gombatörzsekkel.
       
12. 39 1 (EU12) Őz utca végénél tarvágott területek, erőteljes sarjnövekedés. Néhány hipovirulens gyanús, spontán gyógyulás (Inokai Balázs portáján korábban kuratív kezelések voltak!) Javasolt kezelés: sarjak regenerációja, mechanikai tisztítás, kuratív kezelések hipovirulens gombatörzsekkel.
13. 96 1 (EU12) Szálloda sor végénél. Teljes mechanikai tisztítás után alkalmas lehet referencia terület kialakítására. Javasolt kezelések: mechanikai tisztítás, kuratív kezelések hipovirulens gombatörzsekkel.
       
14. 99 1 (EU12) Nehezen megközelíthető. Javasolt kezelések: mechanikai tisztítás, kuratív kezelés hipovirulens gombatörzsekkel.
       
15.   1 (EU12) Köböl völgy. Sok idős, jó állapotban lévő gesztenyefa. Referencia terület kialakítására alkalmas rész. Javasolt kezelések: teljes mechanikai tisztítás, mechanikai mentesítés, kuratív kezelések hipovirulens oltóanyaggal.
       
16-17. 73 2 (EU10 és EU12) Anyatelep a kóspallagi út mentén, értékes génbanki terület. A tömeges fertőzés valószínű kiindulási pontja. Nagyon elhanyagolt állapotban (elbozótosodva). Anyafák közel 100%-a, sarjak 65%-a fertőzött. Javasolt kezelések: teljes mechanikai tisztítás, mechanikai mentesítés, kuratív kezelések kevert hipovirulens inokulummal.
       
18. 36 1 (EU12) Nagy Henz dülő. Északkeleti fekvésű, zárt erdő jellegű, kezelt szelídgesztenyés, nagy méretű, idős fákkal. Tájesztétikai szempontból is jelentős terület. Javasolt kezelések: teljes mechanikai tisztítás, mechanikai mentesítés, kuratív kezelések hipovirulens oltóanyaggal.