Gesztenyés útravaló


A nagymarosi szelídgesztenyések természeti, tájképi adottságaik, kultúrtörténeti jelentőségük alapján jelentős természetvédelmi értéket képviselnek a Dunakanyarban. A szelídgesztenye évszázadok óta nagy jelentőségű a Dél-Börzsöny kultúrtájjellegének kialakításában, ember és táj harmonikus kapcsolatában.
Az eltérő domborzati viszonyok hatására kialakuló – sajátos mikroklímával rendelkező – különböző gesztenyés típusok, változatos, gazdag élővilágnak biztosítanak élőhelyet. Nemzetközi jelentőségüket jelzi, hogy az egyik szelídgesztenyés folt a Natura 2000 hálózathoz tartozik.  A természeti adottságok mellett a nagymarosi lakosság szorgalmának, szakértelmének, a természettel való bölcs, harmonikus kapcsolatának eredménye, hogy a szelídgesztenyések napjainkig fennmaradtak. A mi felelősségünk, hogy a természet és őseink közös ajándéka – a szelídgesztenye – újra a térség ékessége legyen. Nagymaros mára sokat vesztett kultúrtáj jellegéből. A hagyományos gazdálkodás szinte teljes megszűnésével a híres gyümölcsösök csak nyomokban maradtak fenn, az egykor összefüggő szelídgesztenyés felaprózódott, rohamosan pusztul. Az utóbbi évtizedektől a megmaradt foltok fokozott veszélynek vannak kitéve a tarvágás, a beépítés és a kéregrákbetegség gyors terjedése által. Értékes élővilága, tájképi, kultúrtörténeti jelentősége alapján nagyobb figyelmet, megbecsülést érdemel.

gesztenyeA nagymarosi szelídgesztenyések rendeltetésének, természetvédelmi, többfunkciós szerepének kiértékelése, jelenlegi állapotának, a pusztulás okainak vizsgálata, a hagyományos gazdálkodás megszűnéséhez vezető természeti, társadalmi, gazdasági okok feltárása, kiértékelése, a helyi védettség megalapozása esélyt adhat a gesztenyések fennmaradására.
A Gesztenyés Úttal a nagymarosi gesztenyések jellegzetességeit, értékeit kívánjuk bemutatni. Emellett, nem titkolt célunk az is, hogy felhívjuk a figyelmet a rohamosan pusztuló nagymarosi szelídgesztenyések megmentésének lehetőségeire, a kiváló magyar gesztenye és 3a gesztenyésekhez kötődő színes életközösségek megmaradásának fontosságára. A séta során a gesztenyéseket övező természeti, kultúrtörténeti értékek is felfedezhetők, megismerhetők a kedves kiránduló számára. Az ösvénnyel egy kezdeti lépést tennénk Nagymaros, a Dél-Börzsöny és a Dunakanyar kultúrtájjellegének, ember és természet harmonikus kapcsolatrendszerének újbóli kialakítása irányába.